Nyckelpositioner i IT-projekt

MAKERSON

...är ett IT-konsultbolag som erbjuder tjänster inom applikationsutveckling och IT-infrastruktur. Våra specialister arbetar i roller som Arkitekter, Designers, Program-, Projekt- och Testledare, Scrum Masters, Utredare och Säkerhetsspecialister. 

Vårt uppdrag är att säkerställa framgång i våra kundprojekt genom att tillsätta nyckelpositioner med våra drivna specialister.

Vårt mål är att med våra högkvalitativa tjänster hjälpa våra kunder att förverkliga nya affärer och effektivisera sina nuvarande system/miljöer genom att tillhandahålla spetskompetens inom viktiga områden som arkitektur&design, säkerhet, projekt- och testledning.

När du behöver tillsätta en nyckelroll – Ta del av MAKERSONs erfarna/drivna konsulter!

In English

MAKERSON is a consulting firm that provides services in the information technology area with specialty in IT architecture, Project and Test Management.

Our mission is to ensure success for our customers' projects by staffing key project positions.

Our objective is to deliver high-quality services to help our customers realize new business and streamline their current environment by providing expertise in key areas for instance security, architecture design, project and test management.

So try us out - and have the MAKERSON experience!